е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-86 / 25.10.2018 г.

Покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Неотложно почистване и осигуряване на проводимост на речни корита в урбанизираната територия на с. Сърнево, общ. Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Покана № 1. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 15.1.2021 г.

Покана № 2. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Покана до Булимпекс БГ ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до Булимпекс БГ.pdf 15.1.2021 г.

Покана № 3. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Покана до Техпартс ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до Техпартс.pdf 15.1.2021 г.

Покана № 4. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Покана до Аполо Инвест ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до Аполо Инвест.pdf 15.1.2021 г.

Техническа спецификация № 5. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.docx 15.1.2021 г.

Образци № 6. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (1).docx 15.1.2021 г.

Проект на договор № 7. / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 15.1.2021 г.

Протокол № 8. / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Протокол на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Булимпекс БГ.pdf 15.1.2021 г.