е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 22.4.2021 г.

Осигуряване на оборудване за добро обслужване на хората, ползващи Домашен социален патронаж в община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел 3 - Ред и условия за провеждане.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел 4 - Проект на договор за сътрудничество.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 2.1 към ТП.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец № 3 - Ценово предложение.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел 1 – Техническа спецификация.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 7 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел 2 – Методика за оценка.docx 28.11.2021 г.