е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-35 / 12.6.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ""ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА "РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, М. "ЗЛЕВО", ГР. ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tехническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци надзор рекултивация Дупница 1006.docx 19.5.2021 г.

Решение за откриване № 29 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie nadzor rekultivacia.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML за попълване в системата https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснениеodf.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.7.2020 г.

Публикувано на: 13.07.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за одобряване на обявление.pdf 19.5.2021 г.

Решение за прекратяване № / 23.7.2020 г.

Публикувано на: 23.07.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 39.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 13.8.2020 г.

Публикувано на: 13.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_11113.pdf 19.5.2021 г.