е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-20 / 11.7.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организация на движението в централна част гр.Сунгурларе, във връзка с промяна на трасето за транзитно преминаващи автомобили"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за обява по чл.20, ал.3 ЗОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация(1).pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна орг.центр.градска 2019.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Образец на КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец КСС .xls 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 5 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Обява за Обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява по чл.20, ал.3 ЗОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци орг.центр.градска 2019.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: Образец на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: TП - ПЪТНА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пътна1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: ТП - ГЕОДЕЗИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геодезия 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: ТП - ПБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПБ1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: ТП - ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за прием на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява по чл.20, ал.3 ЗОП удължяване на срок за прием на оферти.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за избор на изпълнител.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор + приложения.pdf 15.1.2021 г.