е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 21.4.2017 г.

Ремонт на улици и общински пътища н а територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.11.2017 г.
Файлове актуални към: 18.11.2017 г.

Документация за участие № 1 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 21.04.fed 18.11.2017 г.

Документация за участие № 2 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 21.04.fed 18.11.2017 г.

Документация за участие № 3 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация -окончателна.pdf 18.11.2017 г.

Документация за участие № 4 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici_pat_.rar 18.11.2017 г.

Документация за участие № 7 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_za_ocenka_ulici_pat_ (1).docx 18.11.2017 г.

Документация за участие № 8 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОПМ.rar 18.11.2017 г.

Документация за участие № 9 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 улици.rar 18.11.2017 г.

Документация за участие № 10 / 21.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehniceska_spesifikacia.doc 18.11.2017 г.

Документация за участие № 5 / 26.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) fобявление.pdf 18.11.2017 г.

Документация за участие № 6 / 26.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.11.2017 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 28.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор (2).jpg 18.11.2017 г.

Документация за участие № 12 / 4.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici_pat_ uf,корегирани.rar 18.11.2017 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 5.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор №2.jpg 18.11.2017 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 16.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор 3.pdf 18.11.2017 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 14.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 18.11.2017 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 22.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.11.2017 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 22.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.11.2017 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 22.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.11.2017 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 22.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.11.2017 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 22.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 18.11.2017 г.