е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 21.4.2017 г.

Ремонт на улици и общински пътища н а територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 21.04.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 21.04.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация -окончателна.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici_pat_.rar 17.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_za_ocenka_ulici_pat_ (1).docx 17.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОПМ.rar 17.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 улици.rar 17.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehniceska_spesifikacia.doc 17.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.4.2017 г.

Публикувано на: 26.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) fобявление.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 26.4.2017 г.

Публикувано на: 26.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор (2).jpg 17.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_ulici_pat_ uf,корегирани.rar 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор №2.jpg 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор 3.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оговор ОП 1 с приложения.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор и приложения ОП 2.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 23 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 бявление за възложена поръчка 11.12.2017.fed 17.1.2021 г.

Други документи № 23 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 24 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключване на договор ам.pdf 17.1.2021 г.