е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО7-2020 / 11.6.2020 г.

"Доставка на лек автомобил с висока проходимост 4х4"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: ОбяваСОО7-2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОбяваСОО7-2020.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Документация-челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-високопроходим автомобил_dtt rev.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_автомобил.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) III. Проект на договор_високопроходим автомобил_dtt rev.pdf 26.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за удължаване на срока.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Протокол на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.9.2020 г.

Публикувано на: 30.09.2020 г.
Коментар: Договор от 04.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 99.pdf 26.1.2021 г.