е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-24 / 25.2.2019 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2019/2020г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_1.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 12 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) бявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 20.4.2019 г.

Публикувано на: 20.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 27.1.2021 г.