е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-10 / 22.7.2019 г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за определяне на пазарна цена за извършване на отделни видове работи по проектно предложение: "Възстановяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: показа за запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. pokana.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. оферта (1).docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4. Техн.Спецификация - Почистване.xlsx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3. KSS_Kresna_финално_Почистване.xlsx 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pazarna konsul.pdf 20.6.2021 г.