е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-80 / 3.7.2018 г.

"ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение № 1. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Документация № 3. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Образци № 4. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-2018.docx 16.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 6. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 7. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobstenie po chl. 57, ai. 3 PPZOP.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 9. / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 10. / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Решение № 574 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 574 за избор на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 11. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Автокам Б-я.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 13. / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключване на договор.pdf 16.1.2021 г.