е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-67 / 23.2.2018 г.

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. Решение за откриване на процедура / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура .pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. Обявление / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. Документация / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. Образци / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 18.1.2021 г.

Проект на договор № 5. Проект на договор / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 6. Функционални характеристики / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Функционални_характеристики_ДЦДУ.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7. Протокол / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8. / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол2.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 10. Протокол № 3 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 11. Решение за определяне на изпълнител / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 12. Обявление за възложена поръчка / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. Договор Специализирани бизнес системи / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Специализирани бизнес с-ми.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. Договор БМБ / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор БМБ.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. Договор Българска училищна индустрия / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Българска училищна индустрия.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 16.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BMB.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BUInd.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spec.biznes sistemi.pdf 18.1.2021 г.