е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-2 / 15.3.2016 г.

Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване авторски надзор) във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по 17 обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333383537
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.3.2016 г.

Публикувано на: 14.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Бистрица блок 79.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ул. Отовица 22.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OP2-16(2).rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Развесена върба блок 1.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ул. Тишина блок 1.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Развесена върба блок 3.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Развесена върба блок 2.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Бистрица блок 44-45.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ул. Отец Паисий 13.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Бистрица блок 80.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Бистрица блок 1.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Дупница блок 3.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Бистрица блок 7.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Бистрица блок 81.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к. Бистрица блок 3.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ж.к.Дупница, бл.3А, вх.А и Б.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EE Дупница- ж.к. Дупница блок 8.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Документи от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дупница- ж.к. Дупница блок 8 А.rar 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-40 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op2obq.pdf 22.1.2021 г.

Решение за откриване № 5/15,03,2016 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op2resh.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-649-(1)/11,04,2016 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie_uchastie.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-34 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP2otg_zapit.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2016 г.

Публикувано на: 10.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП2протокол1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 26-00-1288/06.07.2016 / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 26-00-1288/1/ / 8.7.2016 г.

Публикувано на: 08.07.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение - ново.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ 17 .pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Саниране протокол .pdf 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: договор Инженеринг Вас Строй
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: договор Никка консулт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 НИККА КОНСУЛТ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: договор Николов кънстракшън
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: договор Престиж Н С
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРЕСТИЖ Н С.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: договор Бигла III
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 БИГЛА 3.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор Телебилд
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ТЕЛЕБИЛД.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор Био Про Дизайн
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 БИО ПРО ДИЗАЙН.rar 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 2 за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор Бул Строй Инвест
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор КНД консулт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КНД Консулт.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор Монолит 21 Андонов и Захов
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 МОНОЛИТ 21АНДОНОВ И ЗАХОВ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: договор Обединение Дупница Лот
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обединение Дупница Лот.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Екодом
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕКОДОМ БИЛДИНГ.rar 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка 3.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Билд Инженеринг 77
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Енерджи Ефект Строй
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ СТРОЙ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Меридиан
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 МЕРИДИАН.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Тера Строй
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ТЕРА СТРОЙ.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: договор Фармвил
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ФАРМВИЛ.rar 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.3.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.6.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.15.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП. 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.5.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП. 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.4.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.2.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.1.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.7.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.10.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.11.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.12.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.13.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП.16
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.16.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.14.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane. OP.9.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 17
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikliuchvane.OP.17.pdf 22.1.2021 г.