е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-39 / 6.8.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.9.2020 г.
Файлове актуални към: 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Коментар: Оферта-Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Ценово предложение.docx 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) _спецификация_Ел.Енергия_Заличена.pdf 21.9.2020 г.

Документация за участие № 91-00-155 / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 21.9.2020 г.