е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-20 / 8.6.2016 г.

Събиране на оферти с обява №10/08.06.2016г. "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции: "Обособена позиция №1 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.Враца - с.Галиче - 09,30 часа; гр.Бяла Слатина - с.Галиче - 11,40 часа; "Обособена позиция №2 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.София - с. Бърдарски геран - 13,45 часа; "Обособена позиция №3 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.София - гр.Бяла Слатина - изпълнява се всички дни без неделя в 16,30 часа и неделя в 18,30 часа; с.Галиче - гр. Бяла Слатина - изпълнява се всички дни без неделя в 05,15 часа и неделя в 14,30 часа; "Обособена позиция №4 - Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр.Бяла Слатина - с.Габаре - 11,45 ч; гр.Бяла Слатина - с.Драшан - 08,20 ч; с.Бърдарски геран - гр.Бяла Слатина- 08,00 ч"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.Prevozi-0.rar 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване срок оферти.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.doc 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад(1).doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Превози ОП-2.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Превози ОП-3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Превози ОП-4.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Превози ОП-1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 9 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумителен протокол към Договор за ОП-1.pdf 16.1.2021 г.