е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ОП-2016 / 10.2.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав по обособени позиции Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1 Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5 Обособена позиция № 3 "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Доклади от извършено Енергийно обследване № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Доклади за трите обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклади от ЕО за обектите.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Документация за участистие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ingenering-EEfekt-last.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Проекти на обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 blok 18.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Проекти на обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 blok 5.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Проекти на обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 blok 1.rar 20.1.2021 г.

Обявление № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-EE.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-Proekt1docx.docx 20.1.2021 г.

Решение № 3 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.2.2016 г.

Публикувано на: 22.02.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпили запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor navapros_22.02.16.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.3.2016 г.

Публикувано на: 01.03.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor navapros_01.03.16 (1).docx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 21.3.2016 г.

Публикувано на: 21.03.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 за отваряне на оферти на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_SMR-EE18.03.2016.docx 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saob6tenie cenovi oferti.docx 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_SMR _ 11.04.16г. (1).docx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) New Microsoft Office Word Document.docx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_4 SMR_15.04.16.docx 20.1.2021 г.

Решение № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Re6enie 9.docx 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: Договор бл.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор бл.1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: Договор бл.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор бл.5.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: Договор бл.18
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор бл.18.rar 20.1.2021 г.