е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-11 / 17.4.2015 г.

Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики,свързани с изискванията по чл.169,ал.1( т.1-5) и ал.1 ЗУТ и изготвяне на технически паспорти,както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнението на Националната програма заенергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233373030
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация-Дупница-саниране.doc 21.1.2021 г.

Решение за откриване № ОП-11 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: Решение №11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-11-(1) / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка изх. № ОП-11(1)/17.04.2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № OП-11-(2) / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg.PDF 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 17.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-31 / 8.7.2015 г.

Публикувано на: 08.07.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobsht.ceni.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 24.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot.2sanirane.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-11-(3) / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.sanirane.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № ОП-11-(4) / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Решение за отмяна на Решение ОП-11-(3) от 31.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.za.otmqna.PDF 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.8.2015 г.

Публикувано на: 28.08.2015 г.
Коментар: Протокол 1А от 28.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot.1A.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Коментар: Протокол 2а от 01.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2a.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-24(1) / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) sobshtenie.ceni2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Протокол 3а от 07.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot.3a.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Протокол 4а от 14.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot.4a.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-11-(5) / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.sanirane.2.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-11-(6) / 9.10.2015 г.

Публикувано на: 09.10.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.klasirane2.pdf 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-184 / 20.10.2015 г.

Публикувано на: 20.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.dr.aop.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Договори и приложения към тях
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори и приожения.rar 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-150 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.izp.dr.OP.2.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-151 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.izp.dr.OP.1.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-152 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.skl.dr.OP.3.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-153 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.skl.dr.OP.4.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-154 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.skl.dr.OP.5.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-154 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: информация за изпълнен договор по ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.izp.dr.OP.6.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42-01-156 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор по ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.skl.dr.OP.7.pdf 21.1.2021 г.