е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-43 / 6.11.2015 г.

Публична покана с предмет: Обособена позиция №1: „Одит на изпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013”; Обособена позиция 2: “Одит на проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, община Бяла Слатина”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Коментар: плащане м. Август
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЕМПЕР ФОРТИС ООД- ВОДЕН ЦИКЪЛ.xls 23.1.2021 г.