е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-55 / 14.4.2016 г.

Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община РОМАН за 2016/2017 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.6.2018 г.
Файлове актуални към: 18.6.2018 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 18.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 27.5.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 18.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 3 / 20.7.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор и ценово предложение.pdf 18.6.2018 г.