е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-91 / 22.11.2016 г.

"Извършване на независим финансов одит на договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0101 "Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-91 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2.Obqava_odit.pdf 28.11.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-91 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9058895 Финансов одит РР обновява читалището в гр. Никопол.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-91 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Образци № 12-91 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-91 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 12-91 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране 17 17.01.2017.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-91 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 28.11.2021 г.