е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Публична покана 12-00-......... / 28.12.2015 г.

"СМР на обект: "Канализационна мрежа по ул."Добруджа", ул."Безименна", ул."Пробуда" с.Езерово, община Белослав"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049273
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № 1 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за откриване на ПП № 881 от 28.12.2015.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие и образци.rar 22.1.2021 г.

Проекти за обекта № 3 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 22.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № 4 / 22.1.2016 г.

Публикувано на: 22.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1=.docx 22.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № 5 / 8.2.2016 г.

Публикувано на: 08.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.docx 22.1.2021 г.