е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОП-Т-1 / 1.7.2015 г.

Тестова ОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Komentar
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img0.jpg 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: kjjkjklklk
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img0.jpg 30.7.2021 г.

Гаранции № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Коментар: Test
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img0.jpg 30.7.2021 г.