е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-6 / 9.10.2017 г.

"Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 627/19.10.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3. / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. образци за попълване и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 30.7.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 669 от 14.11.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4. / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Коментар: Съобщение изх. № 9100 - 67/04.12.2017г. за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 2 № 6. / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 669 от 14.11.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 3 № 7. / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 669 от 14.11.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8. / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 698/08.12.2017г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-5/12.01.2018г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10. / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 11. / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор изх. № РД 2400 - 54/28.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.