е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-37 / 12.10.2016 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentstciq.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_OUP.doc 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: техническо задание ОУП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TECHN-ZADANIE.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: техническо задание за ЕО и ОС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh_zadanie_EO_OS.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: опорен план
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Lom_Oporen_Plan_185x80.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 8 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: план схеми
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 plan_shemi.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 9 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: съгласувателни писма
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 sagl_pisma.zip 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 23.11.2016 г.

Публикувано на: 23.11.2016 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 15 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 19.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 16 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vuzl poruchka.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 215.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 18 / 2.4.2021 г.

Публикувано на: 02.04.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_прикл_договор.pdf 2.12.2021 г.