е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-11 / 19.2.2018 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Лом при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие", Обособена позиция № 2. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа". Обособена позиция № 3. "Предоставяне на симетричен интернет"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация Приложение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska pr1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация Приложение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska pr 2.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация Приложение 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska pr 3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Методика Приложение 1.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika pr 1.1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Методика Приложение 2.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika pr 2.1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Методика Приложение 3.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika pr 3.1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Образци и проекти на договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 10 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved u-11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 11 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie u-11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 mobilni.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Договор № 55
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 55.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор № 56
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 56.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор № 57
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 57.pdf 7.5.2021 г.