е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-94 / 11.7.2018 г.

"Доставка на компютърно и друго оборудване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Компютърно и друго оборудване за проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Компютърно и друго оборудване за проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-21.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-169.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти компютърна техника.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 5 / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 компютърна техника.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 6 / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 компютърна техника.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 7 / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-44.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-144-20.12.2018.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Валперс ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 11 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление компютри.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 12 / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен комп ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 13 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Компютри оп2.pdf 24.1.2021 г.