е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-12 / 29.11.2016 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0105 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.,".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № 6. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie.docx 28.11.2021 г.

Обява № 1. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 28.11.2021 г.

Допълнителна информация № 2. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopulnitelna informacia.pdf 28.11.2021 г.

№ 3. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 28.11.2021 г.

Проект на договор № 4. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 28.11.2021 г.

Техническа спецификация № 5. / 29.11.2016 г.

Публикувано на: 29.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specif.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 7. / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 8. / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol No.2 CSRI.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 9.Протокол 3 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor CSRI 2.pdf 28.11.2021 г.