е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 8.4.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на общинска издръжка - ЦДГ "Здраве" и "Домашен социален патронаж" за 2 години.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01042016131707.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: Покана до СМО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01042016131723.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: потвърждение на аоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) потвърждение на агенцията.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: документация за учасатие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 28.11.2021 г.

Други документи № 104/12.01.2016 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01042016131634.pdf 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 104/12.01.2016 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение откриване.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 112.01.2016 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) кресна храни.docx 28.11.2021 г.

Други документи № / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: потвърждение аоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) потвърждение агенция.pdf 28.11.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 105 / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) реш промяна.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 10.02.2016 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: уведомление за отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) уведомление.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.3.2016 г.

Публикувано на: 09.03.2016 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол храни.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 106/15.03.2016 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: решение прекратяване от аоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение прекратяване аоп.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 106/15.03.2016 г. / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение прекратяване.pdf 28.11.2021 г.