е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП - 4 / 25.2.2020 г.

"Избор на изълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект с работно заглавие:"Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол,баскетбол и волейбол в с.Славянци, Община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Коментар: Покана + техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана + техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци на документи.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Протокол от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от дейността на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 1.4.2020 г.

Публикувано на: 01.04.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Възлагане.pdf 15.1.2021 г.