е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-70 / 30.7.2018 г.

"Доставка на обзавеждане за детски градини в Община Никопол" в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-70 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП- обзавеждане 30.7.2018.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-70 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-70 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12700.fed 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-70 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-70 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци на документи.rar 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-70 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_001.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-70 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-70 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 269 от 4.9.2018 г..pdf 21.6.2021 г.