е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 21.1.2015 г.

"Доставка на един нов автомобил с висока проходимост"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.1.2015 г.

Публикувано на: 21.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Публична покана № 2 / 21.1.2015 г.

Публикувано на: 21.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 23.1.2015 г.

Публикувано на: 23.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 4.3.2015 г.

Публикувано на: 04.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ от дата 04.03.2015.doc 26.1.2021 г.

Други документи № 8 / 4.3.2015 г.

Публикувано на: 04.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.doc 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 5.3.2015 г.

Публикувано на: 05.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №18 от дата 24.02.2015г..pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 7 / 10.3.2015 г.

Публикувано на: 10.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнениеот дата 10.03.2015.doc 26.1.2021 г.