е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 06-ПС-2020 / 12.6.2020 г.

"Битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна- кв."Стара гара", община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС - БФК - Разделна.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка - обобщена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - приложение Ценово - обобщено .xlsx 26.1.2021 г.

Решение № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № 9 от 12.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 9 от 12.06.2020 г..pdf 26.1.2021 г.

Обявление № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница (1).pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DocumentationКан.-Разделна_dtt edit.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-проект.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка (по клонове)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - приложение Ценово - КАН по клонове.xlsx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА за оценка- БФК - Разделнаdtt rev.pdf 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Комплексен доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Комплексен доклад.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Трасировъчен план
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Трасировъчен план.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Част пътна - ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна ПС.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Част ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Час ВиК КПС с тласкател
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК -КПС с тласкател.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Част ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВОБД.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Част пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ПУП- ПП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУП - ПП.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Разрешение за строеж и чертежи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТИ - БФК - РАЗДЕЛНА.rar 26.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Част ел.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ел.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.11.2020 г.

Публикувано на: 05.11.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 (2).pdf 26.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП.pdf 26.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: Решение № 19 от 01.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 19.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: ПРотокол № 3- промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от 30.11.2020.pdf 26.1.2021 г.