е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0007 / 19.3.2018 г.

"СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: "Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин" №11/07/2/0/00545: Обособена позиция №1 "Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор - Микре/ - Кирчево - Лесидрен" Обособена позиция №2 "Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор - Борима/ - Лесидрен" Обособена позиция №3 "Рехабилитация на общински път LOV 3208 "III-307/Угърчин - туристически дом"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535323832
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205 част 1.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1205 1.3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1.2.2.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 01 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 02 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 03 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 04 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И .doc 16.1.2021 г.

Други документи № 05 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част 1_1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 1_1 –.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 06 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част 1_2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 1_2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 07 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част 1_3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 1_3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 08 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 09 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 10 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1203 част4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1203 част 4.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 11 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205-част 1.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1205 1.1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 12 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205-част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1205 Част 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 12 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205-част 1.2.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1.2.1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 13 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205-част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1205 Част 3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 14 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 1205 част 4 ИП LOV 1205-част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 LOV 1205 Част 4.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 15 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 3208 част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ПЪТ LOV 3208 част 1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 16 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 3208 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ПЪТ LOV 3208 част 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 17 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ИП LOV 3208 част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ПЪТ LOV 3208 част 3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 18 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Информация при производство при обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация при производство по обжалване .pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Съобщение до всички заинтересова лица във връзка с обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване №426_15.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение прекратяване _0007.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка -прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка-прекратяване на процедура за възлагане 0007.pdf 16.1.2021 г.