е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-8 / 13.4.2016 г.

"Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за "Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово", със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение: "Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово"; Обособена позиция 2: "Изготвяне на инвестиционен проект "Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово", необходим на община Болярово за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 4 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка на офертите.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 6 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.tar 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol № 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobstenie za otvariane na ceni.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 11 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 12 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 13 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 19.5.2021 г.

Решение № 14 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratiavane.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogogvor 89 ot 23.08.2016.pdf 19.5.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 16 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia za sklucen Dogovor.pdf 19.5.2021 г.