е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 14.9.2016 г.

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2016 - 2017 Г.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339303439
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № /

Коментар: Документация и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumen.i.priloj.zimno.rar 22.1.2021 г.

Решение за откриване № 32 / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.zinmo.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-133-(1) / 14.9.2016 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.zimno.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-71 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол 1.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Протокол на основание чл.181, ал.4 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол - утвърждаване.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 39 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 3имно поддържане.pdf 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.d-r.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Коментар: Договор по 3-те обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.zimno.pdf 22.1.2021 г.