е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-21 / 8.3.2016 г.

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, заснемане и изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти - жилищни сгради, находящи се на територията на град Ивайловград, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333363032
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia, reshenie i obqvlenie.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Protokoli.rar 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 4 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za klasirane.pdf 18.1.2021 г.

Приложения към договор № 6 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilovenia kym Dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 89.pdf 18.1.2021 г.

Гаранции № 7 / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 18.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. izpylnen dogovor.pdf 18.1.2021 г.