е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 26.6.2017 г.

„Доставка на хранителни продукти за детски, социални заведения и по проект „Осигуряване на топъл обяд“ на територията на Община Бяла по обособени позиции“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 463/18.07.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 344/18.07.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. техническа спецификация, образци за попълване и проект на договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 512 от 15.08.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения изх. № РД 9100 - 52/13.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови предложения.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 512 от 15.08.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 512 от 15.08.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 645/30.10.2017г. за ОП № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 9 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 646/30.10.2017г. за ОП № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП2.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 10 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 647/30.10.2017г. за ОП № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 11 / 30.10.2017 г.

Публикувано на: 30.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 648/30.10.2017г. за ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП4.pdf 23.1.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № 12 / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 687/01.12.2017г. за прекратяване на Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение прекратяване на ОП 3.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-92/30.11.2017г. и приложения към него за ОП № 1 "Месо, месни продукти и риба"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-93/30.11.2017г. и приложения към него за ОП№ 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-94/30.11.2017г. и приложения към него за ОП № 4 "Варива, пакетирани стоки, захарни изделия, тестени изделия, хляб, консервирани и замразени плодове и зеленчуци, подправки и други"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП4.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 16 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 17 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - за невъзлагане на ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратяване ОП3.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 18. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 279/16.05.2019г. за приключване на договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключвани на договор ОП 1.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 19. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 280/16.05.2019г. за приключване на договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 20. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 281/16.05.2019г. за приключване на договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 4.pdf 23.1.2021 г.