е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОП-16 / 24.11.2015 г.

Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Целодневни детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 1 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-AOP.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 2 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-kmet.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № 3 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie-AOP.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq-hrani.pdf 20.6.2021 г.

Техническа спецификация /задание № 5 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.specifikaciq-SAPI.pdf 20.6.2021 г.

Образци № 6 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_hrani_Avren_2015.doc 20.6.2021 г.

Образци № 7 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 14.1_Cenovo predlojenie.xls 20.6.2021 г.

Образци № 8 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 14.2_Cenovo predlojenie.xls 20.6.2021 г.

Образци № 9 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 14.3_Cenovo predlojenie.xls 20.6.2021 г.

Образци № 10 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 14.4_Cenovo predlojenie.xls 20.6.2021 г.

Образци № 11 / 24.11.2015 г.

Публикувано на: 24.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 14.5_Cenovo predlojenie.xls 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 3.12.2015 г.

Публикувано на: 03.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq_hrani.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 13 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 25.1.2016 г.

Публикувано на: 25.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshteie_cenovi oferti_hrani.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 15 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 16 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3(2).pdf 20.6.2021 г.

Решение за избор № 17 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie(1).pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_hrani-2016.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_hlqb-2016.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garancii za uchastie za m. fevruari 2016g..doc 20.6.2021 г.

Гаранции № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garancii za uchastie za m mart 2016 g.doc 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m.april 2016 g..doc 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m. mai 2016 g. _hrani.doc 20.6.2021 г.

Други документи № / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор-хляб.pdf 20.6.2021 г.