е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-5 / 4.5.2020 г.

Изграждане на система за баланс на водните количества в язовир "Студена"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=975582
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 1 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП-5.pdf 27.5.2020 г.

Документация за участие № 2 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.5.2020 г.

Техническа спецификация № 3 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 27.5.2020 г.

Други документи № 4 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Договор- Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР- ПРОЕКТ.docx 27.5.2020 г.