е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-87 / 19.7.2017 г.

"Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на общински сгради по обособени пoзиции № 1 и №2," ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Основен ремонт на Кметства" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2"Основен ремонт на обекти от здравната , образователната и социалната инфраструктура

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документацияя.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за публикуване в профила н акупувач.fed 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за прекратяване на ОП1.jpg 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване срок на обява.jpg 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за удалжаване на срока.fed 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 31.8.2017 г.

Публикувано на: 31.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор и приложения.pdf 22.1.2021 г.