е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-123 / 20.11.2019 г.

"ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА В ИНДИВИДУАЛНИ ОПАКОВКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0006 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ" В ГР. КАРНОБАТ" ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "BG05M9OP001-2.019 ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА" КОМПОНЕНТ 1 ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява № 1. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva.PDF 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.PDF 18.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 18.1.2021 г.

Образци № 6. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 18.1.2021 г.

Протокол № 7. / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Договор Хитекс ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Хитекс.pdf 18.1.2021 г.