е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-34 / 17.11.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: "Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531383237
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Решение за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_20 03 01.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Образци за попълване към документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация_20 03 01.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Приложение към Техническа спецификация - Официален анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Дупница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Okonchatelen Doklad_Obstina Dupnitsa.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Приложение към Техническа спецификация - Официален анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Сапарева баня
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен доклад_Морфология_Сапарева баня-1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Приложение към Техническа спецификация - Официален анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Бобов дол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад морфологичен анализ_Бобов дол.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Документация по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Коментар: Доклад за работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 46 / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 46.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.dr.otpaduci.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor Ekobulsort_cor.rar 18.1.2021 г.