е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 20.3.2020 г.

00384-2020-0003 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Ремонт и реконструкция на ул. "Цар Калоян" и част от ул. "Христо Ботев" в гр. Бяла Слатина по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Документация - редактирана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 3 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение зе одобряване на обявление за изменение.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 2.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Приложение към договори за ОП1 и ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение към догово по ОП 1 и ОП 2 - Инвестиционен проект Ц.Калоян+Хр.Ботев.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 15 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.