е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-27 / 20.7.2015 г.

Публична покана №1/20.07.2015 "Ремонт на сградата на Народно читалище "Напредък 1898" с. Търнава"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: