е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-20 / 17.2.2016 г.

"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала, и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, в изпълнение на ДБФП BG05M9OP001-2.002-0099-C001 за проект "Социална подкрепа в домашна среда", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 20014-2020 г"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 22.2.2016 г.

Публикувано на: 22.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-161.pdf 18.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 94-00-583-1.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 4 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol obuchenie.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-62 обучение.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 20.4.2016 г.

Публикувано на: 20.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia.docx 18.5.2021 г.