е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 07-ПД-2018 / 19.6.2018 г.

"Доставка на течни горива (бензин и дизелово гориво) за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Решение № 16/19.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(2).pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) поръчка_специдфикацияв.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Договор/20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20072018_0008.pdf 20.1.2021 г.