е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Local open procedure СВ005.2.12.116-LP-SU-3 92-00-38 / 3.6.2020 г.

Local open procedure СВ005.2.12.116-LP-SU-3 "Supply of specialized equipment" within project CB005.2.12.116 "Joint nature protection"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.4.2021 г.
Файлове актуални към: 20.4.2021 г.

Други документи № 1 / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Invitation_supply Sungurlare.pdf 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Съобщение до участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Standard advertisement.pdf 20.4.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tender dossier_Supply_Sungurlare.zip 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Clarification 1_Sungurlare.pdf 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Промяна в техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Clarification 2_Sungurlare.pdf 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Промяна в датите за подаване и отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) a5b_corrigcontractnotice_en.pdf 20.4.2021 г.

Решение за прекратяване на ОП № 7 / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване на поръчката по LOT 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) a5a_cancnotice_en_lot 1.pdf 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 8.1.2021 г.

Публикувано на: 08.01.2021 г.
Коментар: Съобщение за избран изпълнител и сключени договори за възлагане по LOT2 и LOT3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) c9b_awardnotice_en Lot 2 and 3.pdf 20.4.2021 г.