е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-4 / 25.2.2019 г.

Събиране на оферти с обява №1/25.02.2019г. "Доставка на съдове за твърди битови отпадъци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 2.4.2019 г.

Публикувано на: 02.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоко 2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Споразумение за прекратяване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумение за прекратяване на договор.pdf 25.1.2021 г.