е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 5.12.2014 г.

Обчществена поръчка с предмет "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища през 2015г. в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 5.12.2014 г.

Публикувано на: 05.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спесиф..DOC 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за избор на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №73 от дата 18.12.2014г..pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 29.12.2014 г.

Публикувано на: 29.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс №1 към Договор №73 от дата 18.12.2014.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 29.06.2015.doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 8 / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановена гаранция за изпълнение на дата 23.02.2016г..doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 26.02.2016г..doc 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 26.02.2016г..doc 30.7.2021 г.