е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 2.5.2018 г.

Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки за баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 25/03.05.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация; Методика за оценка; Образци на документи; КСС; Проект на договор; Проекти по отделните части;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 21.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Информация ID 9075605 от 03.05.2018г. за публикувана обява в профил на купувача
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 21.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 33/23.05.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение удължаване на срок.pdf 21.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Информация ID 9076396/23.05.2018г. за удължаване на срока за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация удължаване на срок.PDF 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 6. / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 194/29.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 7. / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 194/29.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Договор № 8. / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-85/18.07.2018г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 21.1.2021 г.

Договор № 9. / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Коментар: Техническо предложение - приложение към договор рег. № 20 - 85/18.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение - Техническо предложение.pdf 21.1.2021 г.

Договор № 10. / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Договор подизпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за подизпълнение.pdf 21.1.2021 г.