е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО5-2020 / 29.4.2020 г.

"Инженеринг на обект "Изграждане на Централна закрита автобусна спирка", гр. Белослав, общ. Белослав."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Обява СОО5-2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява -СОО5-2020.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания- ИНЖЕНЕРИНГ СПИРКА_dtt edit.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХН. СПЕЦИДИКАЦИЯ_ИНЖЕНЕРИНГ_ЦЕНТР. СПИРКА.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-ИНЖЕНЕРИНГ-СПИРКА_dtt rev.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Акт за собстеност и скици на имота
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АПОС и скица.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница_Инженеринг_заличени подписи.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_спирка_dtt rev.docx 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Коментар: Разяснение по запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 27.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.pdf 27.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Заповед №325/18.05.2020 г. за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за удължаване на срока.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 (1).pdf 27.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Договор № 83/20.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 83.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Техническа спеецификация към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация и техн. предложение_Спирка.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Ценова предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. и ценово предложение_Спирка.pdf 27.1.2021 г.