е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 5.3.2015 г.

Упражняване на строителен надзор на обект: Екопарк "Еника"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 10.3.2015 г.

Публикувано на: 10.03.2015 г.
Коментар: Уникален код(ID) , под който е публикувана на Портала за обществени поръчки : 9039577
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.3.2015 г.

Публикувано на: 10.03.2015 г.
Коментар: Съдържание, Публична покана,Техническа спецификация, Указания за участие, Образци на документи и проект на договор, Технически проекти. Срок на валидност на публичната покана: 21.03.2015 г., Краен срок за подаване на оферти 21.03.2015 г. - 17:00 ч., Отваряне на офертите: 23.03.2015 г. - 13:00 ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие СН Екопарк Еника.zip 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 3 / 9.4.2015 г.

Публикувано на: 09.04.2015 г.
Коментар: Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисия , назначена със Заповед № РД 07 00 - 74 от 10.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.PDF 26.1.2021 г.

Договор № 4 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 73/29.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор СН Екопарк Еника.PDF 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.20-73/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-73_29.04.2015.xlsx 26.1.2021 г.